User Tools

Site Tools


06752-emphysomera-aequalis-la-gi

Emphysomera aequalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. aequalis
Danh pháp hai phần
Emphysomera aequalis
Becker, 1925

Emphysomera aequalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera aequalis được Becker miêu tả năm 1925.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera aequalis tại Wikispecies
06752-emphysomera-aequalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)