User Tools

Site Tools


06689-el-tabl-n-de-gomez-la-gi

El Tablón [de Gomez]
—  Khu tự quản  —
[[Tập tin:Flag of El Tablón [de Gomez].svg|100px|alt=Hiệu kỳ của El Tablón [de Gomez]|border|Hiệu kỳ của El Tablón [de Gomez]]]
Hiệu kỳ
[[Tập tin:Escudo de El Tablón [de Gomez].svg|80px|alt=Ấn chương chính thức của El Tablón [de Gomez]|Ấn chương chính thức của El Tablón [de Gomez]]]
Ấn chương
[[Tập tin:Colombia - Nariño - El Tablón [de Gomez].svg|250px|Vị trí của khu tự quản El Tablón [de Gomez] trong tỉnh Nariño]]
Vị trí của khu tự quản El Tablón [de Gomez] trong tỉnh Nariño
Quốc gia  Colombia
Tỉnh (Departmento) Nariño
Thủ phủ El Tablón
Diện tích
 • Tổng cộng 315 km2 (122 mi2)
Dân số (28 tháng 5 năm 2005)
 • Tổng cộng 13.963

El Tablón [de Gomez] là một khu tự quản thuộc tỉnh Nariño, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản El Tablón [de Gomez] đóng tại El Tablón Khu tự quản El Tablón [de Gomez] có diện tích 315 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản El Tablón [de Gomez] có dân số 13963 người.[1]

Bản mẫu:Tỉnh Nariño

06689-el-tabl-n-de-gomez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)