User Tools

Site Tools


06656-eichoichemus-propinquus-la-gi

Eichoichemus propinquus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eichoichemus
Loài (species) E. propinquus
Danh pháp hai phần
Eichoichemus propinquus
Bromley, 1928

Eichoichemus propinquus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eichoichemus propinquus được Bromley miêu tả năm 1928.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eichoichemus propinquus tại Wikispecies
06656-eichoichemus-propinquus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)