User Tools

Site Tools


06655-eichoichemus-neowillistoni-la-gi

Eichoichemus neowillistoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eichoichemus
Loài (species) E. neowillistoni
Danh pháp hai phần
Eichoichemus neowillistoni
Bromley, 1933

Eichoichemus neowillistoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eichoichemus neowillistoni được Bromley miêu tả năm 1933.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eichoichemus neowillistoni tại Wikispecies
06655-eichoichemus-neowillistoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)