User Tools

Site Tools


06654-eichoichemus-lizbethae-la-gi

Eichoichemus lizbethae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eichoichemus
Loài (species) E. lizbethae
Danh pháp hai phần
Eichoichemus lizbethae
Ayala, 1978

Eichoichemus lizbethae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eichoichemus lizbethae được Ayala miêu tả năm 1978. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eichoichemus lizbethae tại Wikispecies
06654-eichoichemus-lizbethae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)