User Tools

Site Tools


06652-eichoichemus-connexus-la-gi

Eichoichemus connexus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eichoichemus
Loài (species) E. connexus
Danh pháp hai phần
Eichoichemus connexus
(Wiedemann, 1828)

Eichoichemus connexus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eichoichemus connexus được Wiedemann miêu tả năm 1828. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eichoichemus connexus tại Wikispecies
06652-eichoichemus-connexus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)