User Tools

Site Tools


06650-eicherax-minor-la-gi

Eicherax minor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eicherax
Loài (species) E. minor
Danh pháp hai phần
Eicherax minor
Macquart, 1847

Eicherax minor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eicherax minor được Macquart miêu tả năm 1847.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eicherax minor tại Wikispecies
06650-eicherax-minor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)