User Tools

Site Tools


06648-eicherax-fulvithorax-la-gi

Eicherax fulvithorax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eicherax
Loài (species) E. fulvithorax
Danh pháp hai phần
Eicherax fulvithorax
(Macquart, 1838)

Eicherax fulvithorax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eicherax fulvithorax được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eicherax fulvithorax tại Wikispecies
06648-eicherax-fulvithorax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)