User Tools

Site Tools


06637-efferia-subappendiculatus-la-gi

Efferia subappendiculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Efferia
Loài (species) E. subappendiculatus
Danh pháp hai phần
Efferia subappendiculatus
Macquart, 1838

Efferia subappendiculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Efferia subappendiculatus được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Efferia subappendiculatus tại Wikispecies
06637-efferia-subappendiculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)