User Tools

Site Tools


06625-edealina-la-gi

Edealina là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 603,652 km², dân số năm 2007 là 3629 người, mật độ 6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06625-edealina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)