User Tools

Site Tools


06623-ed-ia-la-gi

Edéia là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1461,519 km², dân số năm 2007 là 11128 người, mật độ 7,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06623-ed-ia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)