User Tools

Site Tools


06622-ectodini-la-gi

Ectodini
Xeno-papilio4.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Động vật
Ngành (phylum) Động vật có dây sống
Lớp (class) Lớp Cá vây tia
Bộ (ordo) Bộ Cá vược
Họ (familia) Họ Cá hoàng đế
Phân họ (subfamilia) Pseudocrenilabrinae
Tông (tribus) Ectodini
Poll, 1986

Ectodini là tông của họ Cá hoàng đế và là loài đặc hữu ở hồ Tanganyika, Đông Phi. Hầu hết các chi là dạng monotypic.

Mục lục

 • 1 Phân loài
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Tham khảo
 • 4 Liên kết ngoài
 • Aulonocranus dewindti (monotypic)
 • Callochromis (4 loài)
 • Cardiopharynx schoutedeni (monotypic)
 • Cunningtonia longiventralis (monotypic)
 • Cyathopharynx (monotypic)
 • Ectodus descampsii (monotypic)
 • Grammatotria (monotypic)
 • Lestradea (2 loài)
 • Ophthalmotilapia (4 loài)
 • Xenochromis hecqui (monotypic)
 • Xenotilapia (13 loài)
06622-ectodini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)