User Tools

Site Tools


06619-echthistus-rufinervis-la-gi

Echthistus rufinervis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Echthistus
Loài (species) E. rufinervis
Danh pháp hai phần
Echthistus rufinervis
(Meigen, 1820)

Echthistus rufinervis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Echthistus rufinervis được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Echthistus rufinervis tại Wikispecies
06619-echthistus-rufinervis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)