User Tools

Site Tools


06615-eccritosia-rubriventris-la-gi

Eccritosia rubriventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eccritosia
Loài (species) E. rubriventris
Danh pháp hai phần
Eccritosia rubriventris
(Macquart, 1850)

Eccritosia rubriventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eccritosia rubriventris được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eccritosia rubriventris tại Wikispecies
06615-eccritosia-rubriventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)