User Tools

Site Tools


06614-eccritosia-plinthopyga-la-gi

Eccritosia plinthopyga
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eccritosia
Loài (species) E. plinthopyga
Danh pháp hai phần
Eccritosia plinthopyga
(Wiedemann, 1821)

Eccritosia plinthopyga là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eccritosia plinthopyga được Wiedemann miêu tả năm 1821.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eccritosia plinthopyga tại Wikispecies
06614-eccritosia-plinthopyga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)