User Tools

Site Tools


06613-eccritosia-barbata-la-gi

Eccritosia barbata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eccritosia
Loài (species) E. barbata
Danh pháp hai phần
Eccritosia barbata
Fabricius, 1787

Eccritosia barbata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eccritosia barbata được Fabricius miêu tả năm 1787.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eccritosia barbata tại Wikispecies
06613-eccritosia-barbata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)