User Tools

Site Tools


06612-eccoptopus-longitarsis-la-gi

Eccoptopus longitarsis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eccoptopus
Loài (species) E. longitarsis
Danh pháp hai phần
Eccoptopus longitarsis
(Macquart, 1838)

Eccoptopus longitarsis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eccoptopus longitarsis được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eccoptopus longitarsis tại Wikispecies
06612-eccoptopus-longitarsis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)