User Tools

Site Tools


06570-dystolmus-kiesenwetteri-la-gi

Dystolmus kiesenwetteri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dystolmus
Loài (species) D. kiesenwetteri
Danh pháp hai phần
Dystolmus kiesenwetteri
Loew, 1854

Dystolmus kiesenwetteri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dystolmus kiesenwetteri được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dystolmus kiesenwetteri tại Wikispecies
06570-dystolmus-kiesenwetteri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)