User Tools

Site Tools


06569-dysmachus-uschinskii-la-gi

Dysmachus uschinskii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. uschinskii
Danh pháp hai phần
Dysmachus uschinskii
Lehr, 1966

Dysmachus uschinskii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus uschinskii được Lehr miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus uschinskii tại Wikispecies
06569-dysmachus-uschinskii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)