User Tools

Site Tools


06568-dysmachus-trigonus-la-gi

Dysmachus trigonus
Fan-bristled Robberfly (Dysmachus trigonus) and prey - geograph.org.uk - 1018931.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. trigonus
Danh pháp hai phần
Dysmachus trigonus
(Meigen, 1804)

Dysmachus trigonus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus trigonus được Meigen miêu tả năm 1804.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Dysmachus trigonus tại Wikimedia Commons
06568-dysmachus-trigonus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)