User Tools

Site Tools


06567-dysmachus-tricuspis-la-gi

Dysmachus tricuspis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. tricuspis
Danh pháp hai phần
Dysmachus tricuspis
(Loew, 1848)

Dysmachus tricuspis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus tricuspis được Loew miêu tả năm 1848.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus tricuspis tại Wikispecies
06567-dysmachus-tricuspis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)