User Tools

Site Tools


06565-dysmachus-theodori-la-gi

Dysmachus theodori
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. theodori
Danh pháp hai phần
Dysmachus theodori
Engel, 1930

Dysmachus theodori là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus theodori được Engel miêu tả năm 1930.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus theodori tại Wikispecies
06565-dysmachus-theodori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)