User Tools

Site Tools


06564-dysmachus-suludereae-la-gi

Dysmachus suludereae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. suludereae
Danh pháp hai phần
Dysmachus suludereae
Hasbenli & Geller-Grimm, 1999

Dysmachus suludereae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus suludereae được Hasbenli & Geller-Grimm miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus suludereae tại Wikispecies
06564-dysmachus-suludereae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)