User Tools

Site Tools


06562-dysmachus-setipyga-la-gi

Dysmachus setipyga
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. setipyga
Danh pháp hai phần
Dysmachus setipyga
Becker, 1923

Dysmachus setipyga là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus setipyga được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus setipyga tại Wikispecies
06562-dysmachus-setipyga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)