User Tools

Site Tools


06560-dysmachus-praemorsus-la-gi

Dysmachus praemorsus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. praemorsus
Danh pháp hai phần
Dysmachus praemorsus
(Loew, 1854)

Dysmachus praemorsus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus praemorsus được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus praemorsus tại Wikispecies
06560-dysmachus-praemorsus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)