User Tools

Site Tools


06557-dysmachus-medius-la-gi

Dysmachus medius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. medius
Danh pháp hai phần
Dysmachus medius
Lehr, 1966

Dysmachus medius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus medius được Lehr miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus medius tại Wikispecies
06557-dysmachus-medius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)