User Tools

Site Tools


06556-dysmachus-kiritschenkoi-la-gi

Dysmachus kiritschenkoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. kiritschenkoi
Danh pháp hai phần
Dysmachus kiritschenkoi
Lehr, 1966

Dysmachus kiritschenkoi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus kiritschenkoi được Lehr miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus kiritschenkoi tại Wikispecies
06556-dysmachus-kiritschenkoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)