User Tools

Site Tools


06554-dysmachus-hradskyi-la-gi

Dysmachus hradskyi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. hradskyi
Danh pháp hai phần
Dysmachus hradskyi
Adamovic, 1971

Dysmachus hradskyi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus hradskyi được Adamovic miêu tả năm 1971.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus hradskyi tại Wikispecies
06554-dysmachus-hradskyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)