User Tools

Site Tools


06552-dysmachus-harpax-la-gi

Dysmachus harpax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. harpax
Danh pháp hai phần
Dysmachus harpax
Villeneuve, 1904

Dysmachus harpax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus harpax được Villeneuve miêu tả năm 1904.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus harpax tại Wikispecies
06552-dysmachus-harpax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)