User Tools

Site Tools


06551-dysmachus-hamulatus-la-gi

Dysmachus hamulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. hamulatus
Danh pháp hai phần
Dysmachus hamulatus
(Loew, 1854)

Dysmachus hamulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus hamulatus được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus hamulatus tại Wikispecies
06551-dysmachus-hamulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)