User Tools

Site Tools


06550-dysmachus-gratiosus-la-gi

Dysmachus gratiosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. gratiosus
Danh pháp hai phần
Dysmachus gratiosus
Richter, 1973

Dysmachus gratiosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus gratiosus được Richter miêu tả năm 1973. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus gratiosus tại Wikispecies
06550-dysmachus-gratiosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)