User Tools

Site Tools


06549-dysmachus-fuscipennis-la-gi

Dysmachus fuscipennis
Frouzet fg01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. fuscipennis
Danh pháp hai phần
Dysmachus fuscipennis
(Meigen, 1820)

Dysmachus fuscipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus fuscipennis được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Dysmachus fuscipennis tại Wikimedia Commons
06549-dysmachus-fuscipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)