User Tools

Site Tools


06546-dysmachus-dentiger-la-gi

Dysmachus dentiger
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. dentiger
Danh pháp hai phần
Dysmachus dentiger
Richter, 1962

Dysmachus dentiger là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus dentiger được Richter miêu tả năm 1962. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus dentiger tại Wikispecies
06546-dysmachus-dentiger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)