User Tools

Site Tools


06545-dysmachus-cristatus-la-gi

Dysmachus cristatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. cristatus
Danh pháp hai phần
Dysmachus cristatus
(Wiedemann, 1820)

Dysmachus cristatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus cristatus được Wiedemann miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus cristatus tại Wikispecies
06545-dysmachus-cristatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)