User Tools

Site Tools


06544-dysmachus-cochleatus-la-gi

Dysmachus cochleatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. cochleatus
Danh pháp hai phần
Dysmachus cochleatus
(Loew, 1854)

Dysmachus cochleatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus cochleatus được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus cochleatus tại Wikispecies
06544-dysmachus-cochleatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)