User Tools

Site Tools


06543-dysmachus-bimucronatus-la-gi

Dysmachus bimucronatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. bimucronatus
Danh pháp hai phần
Dysmachus bimucronatus
(Loew, 1854)

Dysmachus bimucronatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus bimucronatus được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus bimucronatus tại Wikispecies
06543-dysmachus-bimucronatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)