User Tools

Site Tools


06542-dysmachus-bifurcus-la-gi

Dysmachus bifurcus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. bifurcus
Danh pháp hai phần
Dysmachus bifurcus
(Loew, 1848)

Dysmachus bifurcus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus bifurcus được Loew miêu tả năm 1848.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus bifurcus tại Wikispecies
06542-dysmachus-bifurcus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)