User Tools

Site Tools


06541-dysmachus-bidentatus-la-gi

Dysmachus bidentatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. bidentatus
Danh pháp hai phần
Dysmachus bidentatus
Becker, 1923

Dysmachus bidentatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus bidentatus được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus bidentatus tại Wikispecies
06541-dysmachus-bidentatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)