User Tools

Site Tools


06540-dysmachus-appendiculatus-la-gi

Dysmachus appendiculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. appendiculatus
Danh pháp hai phần
Dysmachus appendiculatus
Schiner, 1867

Dysmachus appendiculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus appendiculatus được Schiner miêu tả năm 1867. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus appendiculatus tại Wikispecies
06540-dysmachus-appendiculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)