User Tools

Site Tools


06539-dysmachus-albiciliatus-la-gi

Dysmachus albiciliatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. albiciliatus
Danh pháp hai phần
Dysmachus albiciliatus
Loew, 1854

Dysmachus albiciliatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus albiciliatus được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus albiciliatus tại Wikispecies
06539-dysmachus-albiciliatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)