User Tools

Site Tools


06537-dysclytus-firmatus-la-gi

Dysclytus firmatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysclytus
Loài (species) D. firmatus
Danh pháp hai phần
Dysclytus firmatus
Walker, 1857

Dysclytus firmatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysclytus firmatus được Walker miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysclytus firmatus tại Wikispecies
06537-dysclytus-firmatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)