User Tools

Site Tools


06533-duy-m-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06533-duy-m-ng-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Đảo <​b>​Duy Mộng</​b>​ là một đảo san hô thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa. Đảo này nằm ở điểm cuối của một vòng cung san hô, ngay phía đông bắc của đảo Quang Hoà.
 +</​p><​p>​Đảo Duy Mộng là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát đảo này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​đảo Duy Mộng</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Drummond Island</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​晋卿岛</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Jìnqīng dǎo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Tấn Khanh đảo</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: hình bầu dục, chu vi khoảng 2.300 m, diện tích khoảng 0,​41 km²<​sup id="​cite_ref-thc_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và cao khoảng 4 m. Do có một lạch nước nhỏ nên ghe đi theo cửa lạch đó có thể vào được sát bờ. Tàu có thể thả neo cách đảo khoảng 200 m.<sup id="​cite_ref-shd_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Môi trường: cây mọc trên đất giàu phốt phát và một số ít cây nhàu bao phủ phần lớn hòn đảo. Đi sâu thêm vào phía trong, về hướng nam tây nam là một khu đất trống chỉ có cỏ ngắn và vài bụi cây. Lớp cát trên đảo có chứa photphat tìm thấy trên mặt đất ở độ sâu trung bình 20 cm. Số lượng photphat dự trữ ở đảo này khoảng 25.000 m³.<sup id="​cite_ref-thc_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li>​Lịch sử: trong những ngày khởi sự xâm chiếm nhóm đảo Lưỡi Liềm đầu tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã tập trung tới 11 tàu chiến ở phía tây của đảo Duy Mộng.<​sup id="​cite_ref-vhs_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul><​dl><​dd>​Ngày 26 tháng 4 năm 2012, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc thông báo chấp thuận kế hoạch xây dựng một bến tàu trên đảo Duy Mộng của chính quyền tỉnh Hải Nam.<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Bến tàu sẽ chiếm 5.000 mẫu (hơn 300 ha) diện tích mặt nước và được sử dụng để cung cấp vật tư và dịch vụ cho ngành du lịch và nghề cá.</​dd></​dl>​
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011002920
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.248 seconds
 +Real time usage: 0.317 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1531/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 60480/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8817/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5214/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.093/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 237.812 ​     1 -total
 + ​58.50% ​ 139.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​53.60% ​ 127.468 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.42% ​  ​53.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.40% ​  ​34.237 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​11.97% ​  ​28.465 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 + ​10.51% ​  ​24.984 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  8.31%   ​19.767 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Ho&​agrave;​ng_Sa
 +  7.47%   ​17.776 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.00%   ​16.658 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​144870-0!canonical and timestamp 20181011002920 and revision id 24079647
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06533-duy-m-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)