User Tools

Site Tools


06531-duttaphrynus-la-gi

Duttaphrynus
Bufo melanostictus front.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Duttaphrynus
Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
Các loài

See table.

Duttaphrynus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 5 loài và 40% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

Trước đây các loài được đưa vào chi Bufo.[2] Đã được công nhận làd 28 loài bởi ASW:

 • Duttaphrynus atukoralei (Bogert & Senanayake, 1966)
 • Duttaphrynus beddomii (Günther, 1876)
 • Duttaphrynus brevirostris (Rao, 1937)
 • Duttaphrynus chandai [3]Das, Chetia, Dutta & Sengupta, 2013
 • Duttaphrynus crocus (Wogan, Win, Thin, Lwin, Shein, Kyi & Tun, 2003)
 • Duttaphrynus dhufarensis (Parker, 1931)
 • Duttaphrynus himalayanus (Günther, 1864)
 • Duttaphrynus hololius (Günther, 1876)
 • Duttaphrynus kiphirensis (Mathew & Sen, 2009)
 • Duttaphrynus kotagamai (Fernando & Dayawansa, 1994)
 • Duttaphrynus mamitensis (Mathew & Sen, 2009)
 • Duttaphrynus manipurensis (Mathew & Sen, 2009)
 • Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799)
 • Duttaphrynus microtympanum (Boulenger, 1882)
 • Duttaphrynus mizoramensis (Mathew & Sen, 2009)
 • Duttaphrynus nagalandensis (Mathew & Sen, 2009)
 • Duttaphrynus noellerti (Manamendra-Arachchi & Pethiyagoda, 1998)
 • Duttaphrynus olivaceus (Blanford, 1874)
 • Duttaphrynus parietalis (Boulenger, 1882)
 • Duttaphrynus scaber (Schneider, 1799)
 • Duttaphrynus silentvalleyensis (Pillai, 1981)
 • Duttaphrynus stomaticus (Lütken, 1864)
 • Duttaphrynus stuarti (Smith, 1929)
 • Duttaphrynus sumatranus (Peters, 1871)
 • Duttaphrynus totol (Ohler in Teynie, David & Ohler, 2010)
 • Duttaphrynus valhallae (Meade-Waldo, 1909)
 • Duttaphrynus wokhaensis (Mathew & Sen, 2009)

Ngoài ra còn incertae sedis:

 1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
 2. ^ Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006: The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History, no 297, p. 1-371.
 3. ^ Abhijit Das, Mitali Chetia, Sushil Kumar Dutta & Saibal Sengupta. 2013. A new species of Duttaphrynus (Anura: Bufonidae) from Northeast India. Zootaxa 3646 (4): 336–348.

Phương tiện liên quan tới Duttaphrynus tại Wikimedia Commons

06531-duttaphrynus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)