User Tools

Site Tools


06469-doutor-camargo-la-gi

Doutor Camargo là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 118,278 km², dân số năm 2007 là 5760 người, mật độ 47,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06469-doutor-camargo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)